Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3511/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 3511/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3511/TCT-PCCS
V/v: Xác định ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi

- Công ty TNHH Hà Nội STEEL CENTER
- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 265-06/CV-HSC ngày 11/8/2006 của Công ty TNHH Hà Nội Steel Center, số 343/ĐT-BQL ngày 22/6/2006 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội về việc xác định ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 47 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN có quy định: "…Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm".

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2004, doanh nghiệp tự xác định các ưu đãi về thuế TNDN được hưởng căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Về xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Steel Center:

Tại Điểm 3 Phần I Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN hướng dẫn: Các doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã được cấp GPĐT tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong GPĐT; Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong GPĐT thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sơ kinh doanh được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo GPĐT trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng cho đến ngày 01/01/2004).

Tại Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: Cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án thực hiện tại Khu Công nghiệp được miễn thuế TNDN 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo.

Tại Giấy phép đầu tư số 40/GP-KCN-HN ngày 16/9/2002, số 40/GPĐC1-KCN-HN ngày 08/03/2004 của Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội có quy định ít nhất 50% sản phẩm của doanh nghiệp để xuất khẩu; thuế TNDN bằng 15% lợi nhuận thu được trong suốt thời hạn hoạt động, được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi.

Tại Mục III Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên có quy định: "Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính" thuộc danh Mục ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ các hướng dẫn trên và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/09/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Hà Nội Steel Center là doanh nghiệp sản xuất trong Khu Công nghiệp, đạt tỷ lệ doanh thu hàng hóa xuất khẩu hàng năm trên 50%, và bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN từ năm 2005 thì Công ty sẽ được miễn thuế TNDN trong 03 năm (kể từ năm 2005) và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% cho suốt thời gian thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hà Nội Steel Center, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội được biết và thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép đầu tư./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3511/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213