Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3503/TCT-TNCN về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3503/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3503/TCT-TNCN
V/v quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn la

Trả lời công văn số 424/CV-THNVDT ngày 21/5/2010 của Cục Thuế Tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực tế và đề xuất một số ý kiến về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh doanh thu khoán thuế:

Căn cứ các quy định tại Điểm 5, Điểm 7 Mục XI, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì không phải là toàn bộ các trường hợp điều chỉnh doanh thu khoán thuế đều phải thực hiện ngay khi có phát sinh tăng doanh thu. Cụ thể:

- Trường hợp có thay đổi về quy mô, ngành nghề phải điều chỉnh ngày tháng có thay đổi.

Các trường hợp kinh doanh theo thời vụ, các trường hợp thanh tra, kiểm tra có phát hiện doanh thu thực tế lớn hơn doanh thu khoán thì thực hiện điều chỉnh ngay tại thời điểm kết thúc thời vụ hoặc thời điểm thanh tra, kiểm tra theo như hướng dẫn tại phần cuối điểm 1 công văn số 379/TCT-TNCN ngày 02/2/2010 của Tổng cục Thuế.

- Các trường hợp khác nếu có thay đổi về doanh thu, thu nhập thì sẽ được điều chỉnh vào cuối năm .

Nguyên tắc này được áp dụng thống nhất đối với cả thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN.

Ngoài ra, đối với các truờng hợp sau khi đã ấn định thuế bị giảm doanh thu, thu nhập thực tế do nghỉ kinh doanh thì xử lý miễn thuế hoặc giảm 50% số thuế khoán phải nộp theo quy định tại điểm 5, mục XI, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Về việc xác định lại doanh thu khoán thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn.

Căn cứ theo các quy định tại Điểm 3 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính; tại Điểm 5, Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính thì: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hoá đơn quyển hay hoá đơn lẻ đến cuối năm đều được xác định lại theo thực tế. Riêng đối với hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn lẻ thì việc nộp thuế theo hoá đơn lẻ là tạm nộp. Đến cuối năm cá nhân kinh doanh nếu có nhu cầu hoàn thuế sẽ phải quyết toán thuế.

Do đó, về cách xác định doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 99/2003/TT-BTC nêu trên là phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sơn la biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3503/TCT-TNCN về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242