Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 99/2003/TT-BTC in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn bổ sung Thông tư 120/2002/TT-BTC

Số hiệu: 99/2003/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 99/2003/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 120/2002/TT-BTC NGÀY 30/12/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 89/2002/NĐ-CP NGÀY 7/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN

Ngày 30/12/2002 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 về thủ tục mua bán hoá đơn như sau:

1. Thay thế điểm 1, mục V, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính; bằng nội dung điểm 1 mới như sau:

"1- Thủ tục mua hoá đơn:

1.1- Thủ tục mua hóa đơn lần đầu:

a- Đối với tổ chức kinh doanh: tổ chức kinh doanh mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

- Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu số 01 đính kèm).

- Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.

- Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.

Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.

b- Đối với hộ kinh doanh: hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:

- Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu số 02 đính kèm).

- Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy. Khi đến cơ quan thuế nộp hồ sơ xin mua hoá đơn phải mang theo bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký thuế để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu tính xác thực của bản photocopy. Nếu là bản photocopy có công chứng thì không phải mang theo bản chính.

- Trường hợp chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải viết giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

Khi đến liên hệ với cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh hoặc người được uỷ quyền phải xuất trình kèm theo chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

c- Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế biết.

d- Trách nhiệm của cơ quan thuế: tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức, hộ kinh doanh và có trách nhiệm kiểm tra thủ tục mua hoá đơn lần đầu quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

+ Kiểm tra đối chiếu họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người trực tiếp đến mua hoá đơn với họ tên, số chứng minh thư nhân dân ghi trong đơn hoặc trong giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền.

+ Kiểm tra các nội dung ghi trong đơn xin mua hoá đơn đảm bảo đầy đủ, rõ ràng theo mẫu quy định.

+ Đối chiếu tên cơ sở kinh doanh, số đăng ký kinh doanh, mã số thuế ghi trong đơn xin mua hoá đơn với Giấy Chứng nhận đăng ký thuế.

Sau khi đã kiểm tra theo các nội dung trên thấy phù hợp, cơ quan thuế viết giấy hẹn (theo mẫu số 03 kèm theo) giao cho cơ sở kinh doanh hẹn ngày giải quyết bán hoá đơn, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cơ quan thuế quyết định thời gian hẹn, nhưng tối đa không quá 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Kết quả kiểm tra thực tế phải thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh cuả tổ chức, cá nhân mua hoá đơn (theo mẫu số 04 kèm theo). Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hoá đơn (theo mẫu số ST 22/HĐ) cho cơ sở kinh doanh, đồng thời bán hoá đơn lần đầu theo đúng ngày hẹn. Trường hợp không đủ điều kiện được mua hoá đơn, cơ quan thuế phải thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do.

Số lượng hoá đơn tổ chức, hộ kinh doanh được mua lần đầu không quá 2 quyển.

1.2- Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo:

a- Tổ chức, hộ kinh doanh mua hoá đơn lần tiếp theo nộp cho cơ quan thuế các giấy tờ sau:

- Đối với tổ chức kinh doanh: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được tổ chức kinh doanh cử đi mua hoá đơn, số lượng hoá đơn xin mua.

- Đối với hộ kinh doanh: đơn xin mua hoá đơn, trong đơn phải ghi rõ họ tên chủ hộ kinh doanh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ kinh doanh, số lượng hoá đơn xin mua. Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.

- Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp.

Người được tổ chức kinh doanh giới thiệu đến mua hoá đơn, chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền, đến mua hoá đơn phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh thư nhân dân bản chính (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

b- Trách nhiệm của cơ quan thuế:

Tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn của tổ chức, hộ kinh doanh. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với chứng minh thư nhân dân để xác định người đến mua hoá đơn là đúng với họ tên người ghi trên giấy giới thiệu của tổ chức hoặc chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền. Nếu đã phù hợp, cơ quan thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho cơ sở kinh doanh sử dụng; số lượng hoá đơn bán tối đa không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng liền kề trước đó. Ví dụ Công ty A ngày 10/8 đến mua hoá đơn, số lượng xin mua là 15 quyển nhưng số lượng hoá đơn sử dụng tháng 7 là 12 quyển thì chỉ được mua tối đa 12 quyển.

- Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, nếu chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu (02 quyển), cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian sử dụng hoá đơn mua lần đầu để quyết định số lượng hoá đơn được mua lần tiếp theo, sau khi đã xác định được số lượng hoá đơn sử dụng tháng thì sẽ bán theo mức sử dụng của tháng trước liền kề.

- Đối với cơ sở kinh doanh vi phạm điều 14 (trừ điểm 1, điểm 2), điều 15 và điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, nếu chấp hành Quyết định xử phạt và nộp tiền phạt, tiền thuế truy thu (nếu có) ngay vào ngân sách Nhà nước thì giải quyết bán hoá đơn như mức bán lần đầu (tối đa 02 quyển).

Sau thời gian 3 tháng nếu cơ sở kinh doanh không tiếp tục vi phạm thì cơ quan thuế bán hoá đơn như các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn."

2. Thay thế điểm 1.8, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính bằng nội dung điểm 1.8 mới như sau:

"1.8- Đối với cấp hoá đơn lẻ:

Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hoá, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn sẽ được cơ quan thuế cấp hoá đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng.

Hoá đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chi cục thuế hoặc tại Đội thuế. Tuỳ theo đặc điểm địa bàn và nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ, Chi cục thuế thông báo công khai địa điểm bán hoá đơn nhằm phục vụ thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế có nhu cầu. Đối tượng được cấp hoá đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hoá đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hoá đơn lẻ. Hoá đơn được lập tại cơ quan thuế; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hoá đơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hoá đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quan thuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõi riêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn lẻ như một tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn."

3. Bổ sung thêm vào cuối điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính nội dung 1.12 và 1.13 như sau:

"1.12- Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định có đăng ký kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký thuế, nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn, được cơ quan thuế bán hoá đơn bán hàng theo quy định sau:

Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định khi mua hoá đơn lần đầu phải thực hiện đúng thủ tục theo quy định tại điểm 1.1 Thông tư này. Trường hợp mua hoá đơn các lần tiếp sau phải thực hiện đúng thủ tục theo định tại điểm 1.2 Thông tư này, ngoài ra phải mang theo quyển hoá đơn đã mua lần trước liền kề đến đội thuế trực tiếp quản lý để đội thuế kiểm tra việc sử dụng hoá đơn, doanh thu ghi trên hoá đơn và xác nhận của đội trưởng đội thuế không có vi phạm về sử dụng hoá đơn vào đơn xin mua hoá đơn.

Cơ quan thuế được quyền từ chối bán hoá đơn trong các trường hợp sau: hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định vi phạm các điều 14 (trừ điểm 1, điểm 2), điều 15, điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ; không mang theo quyển hoá đơn mua lần trước liền kề để cơ quan thuế kiểm tra; kinh doanh nhưng chậm nộp thuế, dây dưa tiền thuế.

Số lượng bán hoá đơn cho hộ kinh doanh thuộc diện ổn định thuế 6 tháng hoặc 1 năm mỗi lần 01 quyển."

"1.13- Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định có sử dụng hoá đơn, nếu doanh thu phản ánh trên hoá đơn cao hơn doanh thu ổn định, hộ kinh doanh phải nộp thuế tính theo doanh thu phản ảnh trên hoá đơn.

Nếu doanh thu phản ảnh trên hoá đơn thấp hơn doanh thu ổn định, hộ kinh doanh nộp thuế tính theo doanh thu ổn định.

Cơ quan thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế để điều tra xác định doanh thu đối với những hộ kinh doanh thuộc diện ổn định thuế 6 tháng hoặc 1 năm nhằm thực hiện ổn định thuế sát thực tế, đảm bảo công bằng và chống thất thu thuế. Hộ kinh doanh có quyền khiếu nại nếu thấy doanh thu ổn định không phù hợp với thực tế kinh doanh của mình."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Những quy định tại Thông tư 120/2002/TT -BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính không được sửa đổi, bổ sung tại Thông từ này vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng.... năm 200

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:...............................................................................

1. Tên tổ chức kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................................................

Cấp ngày:.....................................................................................................

Cơ quan cấp: ................................................................................................

- Mã số thuế số:..............................................................................................

Cấp ngày:.....................................................................................................

- Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:.............................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Trụ sở giao dịch:

- Của đơn vị:.........................................................................................

- Đi thuê:...............................................................................................

- Mượn:.................................................................................................

Số nhà:............................................ Ngõ (ngách, xóm).................................

Đường phố (thôn):.......................... Phường (xã)..........................................

Quận (huyện):................................. Tỉnh (thành phố):.................................

- Số điện thoại:..............................................................................................

3. Các địa điểm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng một tỉnh, thành phố:.....

*...................................................................................................................

*...................................................................................................................

*...................................................................................................................

*...................................................................................................................

*...................................................................................................................

*...................................................................................................................

Là cơ sở mới được thành lập, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.

- Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Gửi kèm:

+ Giấy giới thiệu của đơn vị cử người đến mua hoá đơn

Ghi chú:

+ Mẫu này áp dụng đối với tổ chức kinh tế.

+ Điểm 2: Chỉ giữ lại dòng phản ảnh đúng, còn các dòng không đúng thì xoá bỏ.

Nếu đi thuê hoặc mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn.

+ Điểm 3: Chỉ phản ảnh những địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc sử dụng chung hoá đơn với đơn vị.

Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng.... năm 200

ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:...............................................................................

1. Họ tên chủ hộ kinh doanh:

- Ngày..... tháng........ năm sinh..............

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà................. đường phố (thôn xã):.......................

Quận (huyện):......................................... tỉnh (thành phố):.............................

- Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có):.........................................................

Số nhà:............................................ Ngõ (ngách, xóm)..................................

Đường phố (thôn):.......................... Phường (xã)...........................................

Quận (huyện):................................ Tỉnh (thành phố):...................................

- Số CMND:................................... cấp ngày.............. tháng........ năm.........

tại:..................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................................................

Cấp ngày:.......................................................................................................

Cơ quan cấp:..................................................................................................

- Mã số thuế số:.............................................................................................

Cấp ngày:.......................................................................................................

- Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:.............................................................

- Số điện thoại cần liên hệ: Số điện thoại cố định:.........................................

Số điện thoại di động:.........................................

2. Địa điểm kinh doanh:

- Số nhà:........................................ đường phố (thôn, xóm):..........................

Quận (huyện):............................... Tỉnh (Thành phố):...................................

- Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn:.........................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh:........................................................

Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn:......

.......................................................................................................................

Tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi.

- Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể.

- Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo.

- Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn

Mẫu số: 03

Cục Thuế tỉnh, TP:......

Chi cục Thuế...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy hẹn mua hoá đơn………………………………

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……

- Tại phòng Quản lý ấn chỉ thuộc Cục Thuế……...…………...………….

- Tại tổ quản lý ấn chỉ Chi cục Thuế:……………..………………………

đã nhận hồ sơ mua hoá đơn của Ông (Bà):……….………………………

Số CM nhân dân:……………….. là người của..………………… theo giấy giới thiệu (theo đơn xin mua hoá đơn của Chủ hộ kinh doanh hoặc giấy uỷ quyền)……………………………………………………...………......................

Mã số thuế…………………………………………..………………………

Địa chỉ:……….…………………………………….……………………….

Hồ sơ gồm:

1-

2-

3-

4-

Để thực hiện việc quản lý đúng với thực tế

Phòng Quản lý ấn chỉ thuộc Cục Thuế……………………………..............

- Tổ quản lý ấn chỉ thuộc Chi cục Thuế hẹn tổ chức, cá nhân vào ngày…… tháng…. năm đến tại địa điểm này cơ quan thuế xin phục vụ.

TM/Phòng Quản lý ấn chỉ (tổ quản lý ấn chỉ )
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

Cục Thuế tỉnh, thành phố:......
Chi cục Thuế:.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN MUA HOÁ ĐƠN

Hôm nay......... , ngày............... tháng......... năm 200.........

Tại địa bàn:...............................................................................................

Chúng tôi gồm:

- Họ tên:.................................. Chức vụ:..................................................

- Họ tên:.................................. Chức vụ:..................................................

- Họ tên:.................................. Chức vụ:..................................................

Thuộc đơn vị (phòng, Chi cục thuế, đội thuế, tổ):...................................

..................................................................................................................

Xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân:..............................

..................................................................................................................

Có địa điểm kinh doanh đúng theo đơn xin mua hoá đơn

Không có địa điểm kinh doanh như đơn xin mua hoá đơn

Tại:...........................................................................................................

Người chứng kiến: kết quả kiểm tra địa điểm kinh doanh của cán bộ thuế là đúng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ thuế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Mẫu này do cán bộ thuế lập

Có địa điểm kinh doanh đúng theo đơn xin mua hoá đơn hay không có: thì đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng

Người chứng kiến: là chủ nhà hoặc đại diện tổ chức cho thuê địa điểm hoặc cá nhân có địa chỉ ở gần địa điểm cần xác minh hoặc tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản, đại diện UBND phường xã, công an quản lý khu vực…

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 99/2003/TT-BTC

Hanoi, October 23, 2003

 

CIRCULAR

GUIDING AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FINANCE MINISTRY’S CIRCULAR No. 120/2002/TT-BTC OF DECEMBER 30, 2002, WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 89/2002/ND-CP OF NOVEMBER 7, 2002 ON THE PRINTING, ISSUANCE, USE AND MANAGEMENT OF INVOICES

On December 30, 2002, the Ministry of Finance promulgated Circular No. 120/2002/TT-BTC guiding the implementation of the Government’s Decree No. 89/2002/ND-CP of November 7, 2002 on the printing, issuance, use and management of invoices. To conform to the practical situation, the Ministry of Finance hereby guides the amendments and supplements to Circular No. 120/2002/TT-BTC of December 30, 2002 regarding the invoice purchase and sale procedures as follows:

1. To replace Point 1, Section V, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2002/TT-BTC of December 30, 2002 with the following new one:

“1. Invoice purchase procedures:

1.1. Procedures for first-time purchase of invoices:

a/ For business organizations: When purchasing invoices for the first time, business organizations must submit the following papers:

- The application for purchase of invoices (made according to a set form).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The copy of the business organization’s tax registration certificate, certified as true copy.

When coming to buy invoices, the persons named in the papers of introduction must produce their people’s identity cards (still in their use duration as prescribed by law) to the tax offices.  

b/ For business households: When purchasing invoices for the first time, business households paying taxes according to declarations must submit the following papers:

- The application for purchase of invoices (made according to a set form).

- The copy of the tax registration certificate. When coming to the tax offices to submit the dossiers of application for the purchase of invoices, to bring the original tax registration certificates for the tax offices to compare and check the authenticity of the copy. For notarized copies, their originals are not required.

- Where the heads of the business households authorize other persons, they must make letters of authorization as prescribed by law and take responsibility before law for such authorization. Authorization letters must clearly state the full names, addresses and serial numbers of the people’s identity cards of the authorized persons.

 When coming to contact the tax offices, the heads of business households or their authorized persons must produce their people’s identity cards (still in their use duration as prescribed by law). 

c/ The dossiers of first-time purchase of invoices of business organizations or business households shall be submitted to the tax offices that directly manage them.

When their transaction and/or business places are relocated, within 10 working days, the business establishments must send notices thereon to the tax offices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The specific contents of examination are as follows:

+ Examining and comparing the full names and serial numbers of the people’s identity cards of the persons coming to purchase invoices with the full names and serial numbers of the people’s identity cards written in the applications or letters of introduction or authorization.

+ Examining the contents written in the applications for purchase of invoices, ensuring completeness and explicitness according to set forms.

+ Comparing the names of the business establishments, business registration numbers and tax codes written in the applications for purchase of invoices with the tax registration certificates.

After checking the above-said contents and seeing that they are compatible, the tax offices shall issue appointment slips to the business establishments, stating the dates of appointment for sale of invoices, which shall be decided by the tax offices on a case-by-case basis but must be within 5 working days as from the date of receipt of the dossiers. Before the dates of appointment with the business establishments, the tax offices shall conduct field inspection of the business places to ascertain whether or not the business establishments actually do business at the places they declare. The field inspection results must be reflected in the written records certifying the business places of the invoice-purchasing organizations or individuals (made according to a set form). After conducting the field inspection, if all conditions are met, the tax offices must carry out the procedures for issuing the invoice purchase books (made according to a set form) to the business establishments, at the same time sell invoices for the first time on the dates of appointment. If the enterprises are ineligible for purchasing invoices, the tax offices must notify them thereof.

The quantities of invoices the business organizations and individuals may purchase for the first time must not exceed 2 books.

1.2. Procedures for subsequent purchases of invoices:

a/ Business organizations or households that make subsequent purchases of invoices shall submit to the tax offices the following papers:

- For business organizations: The letters of introduction, signed by competent representatives, stating the full names, positions and serial numbers of the identity cards of the persons introduced for purchase of invoices, and the quantities of invoices applied for purchase.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The invoice purchase books, issued by the tax offices.

When coming to purchase invoices, the persons introduced by the business organizations to purchase invoices, the heads of the business households or their authorized persons must produce to the tax offices their original people’s identity cards (still in their use duration as prescribed by law).

b/ Responsibilities of the tax offices:

To receive the dossiers of purchase of invoices from business organizations and households. To examine the dossiers and compare them with the people’s identity cards so as to ascertain whether or not the persons coming to purchase invoices have the correct full names as written in the introduction letters made by the business organizations or the heads of the business households or their authorized persons. If everything is correct, the tax offices shall have to sell invoices to the business establishments for use with the quantities not exceeding those already used in the preceding month. For example: On August 10, Company A wants to buy 15 invoice books. As it used only 12 books in July. it may only apply for purchase of 12 books at most.

- For newly established business establishments, if they have used up the first-time purchased invoices (02 books) before the end of the month, the tax offices shall base themselves on the time of using first-time purchased invoices to decide on the quantities of invoice books allowed to be purchased subsequently. After determining the quantities of invoices used in a month, the tax offices shall sell invoices with the quantities used in the preceding month.

- For the business establishments which violate Article 14 (except Points 1 and 2), Article 15 and Article 16 of the Government’s Decree No. 89/2002/ND-CP of November 7, 2002 prescribing the printing, issuance, use and management of invoices, if they abide by the sanctioning decisions and pay the fines and tax arrears (if any) immediately into the State budget, they shall be sold invoices as for the first-time sale (02 books at most).

 After three months, if the business establishments no longer commit violations, the tax offices shall sell invoices to them like business establishments which well abide by the regime of management and use of invoices.”

2. To replace Point 1.8, Section VI, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2002/TT-BTC of December 30, 2002 with the following new one:

“1.8. For the issuance of loose invoices:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Loose invoices shall be directly issued by the tax sub-departments or tax teams. Depending on the characteristics of the localities and the demands for loose invoices, the tax sub-departments shall publicly announce the invoice-selling places most convenient for the tax payers in need of loose invoices. Before receiving loose invoices, the subjects must pay taxes (collected in tax receipts). The persons in need of loose invoices shall submit written declarations of their revenues together with the contracts and purchase and sale papers between the two parties, serving as grounds for the issuance of loose invoices. Invoices shall be made at the tax offices with copies 1 and 2 handed over to the persons issued with the invoices and copies 3 kept by the tax offices. Loose invoices must be stamped with the tax offices’ seal on the upper left corner of each copy. The tax offices must open books to separately monitor organizations and individuals that use loose invoices like invoice-using organizations and individuals.”

3. To supplement at the end of Point 1, Section VI, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2002/TT-BTC of December 30, 2002 the following contents 1.12 and 1.13:

“1.12. For business households which pay tax stably, have business registration and tax registration certificates, if they need to use invoices, they shall be sold sale invoices according to the following provisions:

When the business households which pay taxes stably purchase invoices for the first time, they must strictly comply with the procedures prescribed at Point 1.1 of this Circular. In case of subsequent purchases of invoices, they must strictly comply with the procedures prescribed at Point 1.2 of this Circular. In addition, they must bring the invoice books which they purchased last to the tax teams which directly manage them for checking of the use of invoices, the revenues written in the invoices and certification by the tax team leaders that they have committed no violations in the use of invoices in the applications for purchase of invoices.

The tax offices may refuse to sell invoices in the following cases: Business households which pay taxes stably violate Article 14 (except Points 1 and 2), Article 15 and Article 16 of the Government’s Decree No. 89/2002/ND-CP of November 7, 2002; fail to bring along invoices books purchased in the immediate preceding time to the tax offices for checking and conducting business while delaying in paying taxes.

The quantity of invoices to be sold to each business household which pays taxes stably for six months or one year is one book at a time.” 

“1.13. For the business households which pay taxes stably and use invoices, if their revenues recorded in invoices are higher than their stable revenues, they must pay taxes recorded in the invoices.

If their revenues recorded in invoices are lower than their stable revenues, they must pay taxes according to their stable revenues. 

The tax offices shall coordinate with the Tax Consultation Councils in conducting investigations to determine the revenues of business households which pay tax stably for six months or one year in order to set taxes close to reality, ensuring equality and preventing tax losses. The business households may complain if they see that their stable revenues are not suitable to their actual business situation.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Form No. 01

-----------------

…, day…month…year

 

To: …………………..

1. Name of business organization:…………………………………………………..

- Business registration certificate No.:………………………………………………….

Issued on:……………………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Tax identification number.:……………………………………………………………..

Issued on:……………………………………………………………………………

- Production and business lines:………………………………………………………

2. Transaction office:

- Owned by the unit:…………………………………………………………………

- Rented:……………………………………………………………………………

- Borrowed:…………………………………………………………………….

House number.:…                                                          ………lane

…………….street                                   ………ward (commune)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Telephone number:……………………………………………………………

3. Other business locations (if any) in the same province, city:

*………………………………………………………………………………..

*………………………………………………………………………………..

*…………………………………………………………………………………

*……………………………………………………………………………….

*………………………………………………………………………………

*………………………………………………………………………..

Being a newly-established establishment, we have thoroughly studied tax laws, the Government’s Decree No. 89/2002/ND-CP and the Finance Ministry’s Circular guiding the printing, issuance, use and management of invoices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The above declarations are completely true, if there is any false or inadequate declaration, tax offices may restrict, refuse or suspend the sale of invoices to, or suspend the use of invoices by, our unit.

- We shall manage invoices issued by the Ministry of Finance in strict accordance with the State’s regulations. If committing violations, we shall bear full responsibilities before law.

 

Head of the unit

(Signature and stamp)

Enclosed with:

+ The unit’s introduction paper assigning their officials to purchase invoices

Notes:

+ This form shall apply to economic organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In cases where business locations are rented or borrowed, names of leasing or lending organizations or individuals should be clearly inscribed.

+Point 3: To inscribe only business locations that make dependent cost-accounting and share invoices with the unit

 

Form No. 02

---------------

…, day… month…year

To:………………………………………………………………………………………

1. Name of the business household’s master:………………………………………….

- Date of birth:……………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.……………..district        , ……………….  province (city):

- Place of temporary residence registration (if any):

House number:.…..                    ………………….lane

……………….street (village),………….ward (commune)

……………….district.,………………….province (city):  

- Identity card No.: …………………..issued on ………………

at:…………………………………………………………………………………..

- Business registration certificate No.:……………………………………..

Issued on:………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Tax identification number.:……………………………………………………..

Issued on:…………………………………………………………………..

- Production and business lines:……………………………………………

- Contact telephone number: Fixed telephone:………………………….

                                      Mobile phone:…………………………..

2. Business location:………………………………………………….

- House number.:                       …………………..street (village):

-…………..district,         ……………province (city):

- The above-stated business location is owned by the family or rented or borrowed:……

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I have thoroughly studied tax laws, the Government’s Decree No. 89/2002/ND-CP and the Finance Ministry’s Circular guiding the printing, issuance, use and management of invoices.

I hereby request the Tax Department to allow me to buy invoices of types:

I hereby commit that:

-The above declarations are completely true, if there is any false or inadequate declaration, the tax offices may restrict, refuse or suspend the sale of invoices to, or suspend the use of invoices by, me.

- I shall manage invoices issued by the Ministry of Finance in strict accordance with the State’s regulations. If committing violations, I shall bear full responsibilities before law.

                                    Business household’s master

                                    (Signature and full name)

Notes:

- This form shall apply to individual business households.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- If the business location is rented or borrowed, the name of leasing or lending organization or individual must be clearly inscribed.

 

Form No. 03

-----------

 

Today, on day…month…year…

- At the Print Forms Management Section of the Tax Department of………………………

- At the Print Forms Management Group of the Tax Sub-Department of…………………

we have received the dossier of application for invoice purchase of Mr./(Mrs.):……………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tax identification No:…………………………………………..

Address:………………………………………

The dossier comprises:

1.

2.

3.

4.

In order to perform the management in accordance with the reality

The Print Forms Management Section of the Tax Department of….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On behalf of the Print Forms Management Section (Group)

(Signature and full name)

 

Form No. 04

-----------------

 

CERTIFICATION

OF BUSINESS LOCATIONS OF ORGANIZATIONS/INDIVIDUALS APPLYING FOR INVOICE PURCHASE

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In the locality of……………………..

We, include

- Full name:……………………………Position:……………………………….

- Full name:…………………………….Position:………………………………..

- Full name:…………………………….Position:………………………………

of unit (Section, Tax Sub-Department, tax group):……………………………..

Certify business location of organization/individual:…………………………..

Having business location as stated in the application for invoice purchase              

Not having business location as stated in the application for invoice purchase        

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Witness: The results of business location inspection by tax officers are accurate

(Signature and full name)

Tax officer

(Signature and full name)

Notes: This form shall be made by tax officers

(Having or not having business location as stated in the application for invoice purchase: to mark (x) in corresponding block).

- The witness shall be the house owners or representatives of the organizations leasing business locations, individuals living near the to-be-verified locations, heads of the population groups, village chiefs, representatives of People’s Committees of wards or communes, local policemen… .-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.185