Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3368/TCT-CS về việc xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3368/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3368/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 2969/CT-TTHT ngày 11/08/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong việc xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9, Nghị định của Chính phủ số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Điều 9. Sử dụng hóa đơn

1. Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ:

….

b) Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn, những chỉ tiêu không sử dụng phải gạch bỏ. Nội dung ghi một lần trên các liên hóa đơn cùng số phải giống nhau.

….

2. Đối với tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

…..

c) Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng thực hiện tốt việc lưu giữ hóa đơn sẽ được hưởng các quyền lợi về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ không ghi mã số thuế của người mua trên hóa đơn GTGT do người mua không cung cấp thì không bị xử phạt theo Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 nêu trên. Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế nhưng không cung cấp mã số thuế để ghi trên hóa đơn mua hàng thì không được hưởng quyền lợi về khấu trừ thuế theo quy định tại điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,
- Ban TVQT, PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3368/TCT-CS về việc xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234