Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3331/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 28/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3331/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3331 TCT/NV3 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001VỀ VIỆC MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhận được Công văn số 1689/CT-ĐTNN ngày 31/7/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về các qui định ưu đãi đầu tư tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để được hưởng miễn giảm tiền thuế đất theo qui định tại Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu từ 80% sản phẩm trở lên: Theo qui định tại mục I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì trường hợp doanh nghiẹp sản xuất chế biến sản phẩm xuất khẩu từ 80% trở lên, kể cả doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc mua trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (bao gồm cả sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu gỗ mua trong nước hoặc nhập khẩu), thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3.1, Điều 8 Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC nêu trên.

2. Tại danh mục dự án khuyến khích đầu tư Nghị định số 24/2000/NĐ-CP trên có nêu:

- Sản xuất chế biến xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên.

- Sản xuất chế biến xuất khẩu từ 30% sản phẩm trở lên và sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước (có giá trị từ 30% chi phí sản xuất trở lên).

Trường hợp doanh nghiệp sản suất lưới sợi dùng trong nông ngư nghiệp năm 1999 xuất khẩu từ 60% sản phẩm, năm 2000 xuất khẩu 42% sản phẩm và doanh nghiệp mua nguyên liệu chính là sợi của doanh nghiệp trong nước sản xuất bán (giá trị nguyên liệu chiếm 90% chi phí sản xuất) thì thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư và được hưởng miễn giảm tiền thuê đất theo qui định tại Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3331/TCT/NV5 ngày 28/08/2001 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158