Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3328/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Số hiệu: 3328/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3328/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế  

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH VN MOBILE
Tầng 5, tòa nhà VINAINCON, Số 5 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 0206 HC ngày 5/7/2006 của Công ty TNHH VN Mobile hỏi về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về đối tượng được hưởng ưu đãi:

Tại Điểm 1, 2 phần A Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm thì đối tượng được ưu đãi về thuế theo Thông tư này là cơ sở kinh doanh được thành lập từ dự án đầu tư vào sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu Công ty có hoạt động sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng các ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm.

2) Tại Điểm 2 Mục C Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm có nêu: "… các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điểm 1, 2 và 3 Mục I, Phần B Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu Công ty được coi là doanh nghiệp phần mềm nhưng thành lập và hoạt động từ năm 2006 (năm Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2006 hết hiệu lực) thì sẽ không được áp dụng các ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3328/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216