Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3274/TCT-CS về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chính sách thuế đối với các giao dịch mua bán cà phê thông qua Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3274/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3274/TCT-CS
V/v giao dịch thông qua Trung tâm giao dịch cà phê

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2727/CT-TTHT ngày 22/7/2010 và công văn số 3935/CT-TTHT ngày 05/11/2009 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chính sách thuế đối với các giao dịch mua bán cà phê thông qua Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Đối với giao dịch giao ngay:

Tại Điểm 1.1 và 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1.1 - Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2 - Thời Điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với giao dịch giao ngay, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột căn cứ kết quả khớp lệnh để thông báo đầy đủ thông tin cho các bên mua, bên bán. Trường hợp 1 người bán 1 người mua, 1 người bán nhiều người mua hoặc nhiều người bán 1 người mua thì người bán đều phải xuất hóa đơn cho từng người mua tương ứng với số lượng và giá khớp lệnh:

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT: xuất hóa đơn GTGT.

- Đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường: xuất hóa đơn bán hàng thông thường.

- Đối với người bán là nông dân trực tiếp sản xuất: sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

* Đối với giao dịch giao sau:

Các vấn đề về hóa đơn, chứng từ, kê khai thuế TNCN, TNDN đối với các giao dịch giao sau, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền để ban hành văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3274/TCT-CS về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chính sách thuế đối với các giao dịch mua bán cà phê thông qua Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.380
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123