Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3246 TCT/DNNN ngày 04/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT và hạch toán chi phí hợp lý

Số hiệu: 3246TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3246 TCT/DNNN
V/v nộp thuế GTGT và hạch toán chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 718/KT-DIC ngày 18 tháng 7 năm 2004 của Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Quảng ninh về việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động khảo sát thiết kế công trình đường giao thông nông thôn (thuộc nguồn vốn ODA) do Công ty nhận qua nhà thầu chính và việc sử dụng hoá đơn đối với khoản chi phí hoa hồng cho người mua; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp thuế GTGT đối với hoạt động khảo sát thiết kế:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA chỉ hoàn thuế cho chủ dự án và nhà thầu chính. Vì vậy Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Quảng Ninh là nhà thầu phụ nhận khảo sát thiết kế dự án sử dụng vốn ODA qua nhà thầu chính nên việc viết hoá đơn và kê khai nộp thuế GTGT của Công ty theo thuế suất thuế GTGT là 10% trên tổng số tiền chưa có thuế GTGT (190.000.000 đồng) (Điểm 3.20, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên).

2. Về việc sử dụng hoá đơn đối với khoản chi phí hoa hồng:

a. Trường hợp tiền hoa hồng được trừ khi xuất hoá đơn:

Theo quy định tại Điểm 5.5, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì: “hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hoá đơn thì trên hoá đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT”. Vì vậy doanh thu bán hàng của đơn vị kê khai trên doanh thu đã giảm giá (hoặc đã trừ tiền hoa hồng) nên đơn vị không có khoản chi phí hoa hồng hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Trường hợp tiền hoa hồng không được trừ khi xuất hoá đơn.

Theo quy định tại Điểm 4, Mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: các khoản không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp. Vì vậy khoản chi hoa hồng cho người mua được hạch toán vào chi phí phải có hoá đơn, chứng từ theo quy định nên khi nhận tiền hoa hồng đơn vị mua phải xuất hoá đơn (nếu đơn vị mua là cơ sở kinh doanh) cho Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng để Công ty có chứng từ hạch toán vào chi phí. Trường hợp người mua là các cá nhân không kinh doanh thì trước khi Công ty trả tiền hoa hồng cho người mua, tuỳ theo từng mức chi hoa hồng phải trả, Công ty phải tính và khấu trừ, tiền thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành để nộp vào Ngân sách nhà nước.

Về mức được tính vào chi phí hợp lý đối với các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khách tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 của mục này, không quy định cụ thể mức chi cho từng khoản chi. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng bán ra. (Điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên), việc tính hoa hồng môi giới của Công ty là 3% trên doanh thu là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Quảng Ninh biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3246 TCT/DNNN ngày 04/10/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT và hạch toán chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status