Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3233/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3233/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH 27/7

Trả lời công văn số 09/TTr ngày 18/5/2006 của Công ty TNHH 27/7 hỏi về ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Theo báo cáo và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH 27/7 thì Công ty TNHH 27/7 được thành lập và hoạt động từ 30/5/2001 có các Điều kiện để áp dụng chế độ khuyến kích đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10. Cụ thể như sau:

1) Thành lập ở huyện Sơn Dương - địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2) Sử dụng lao động trên 20 người theo Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Theo Điều kiện trên thì trường hợp này được ưu đãi thuế gồm;

- Được áp dụng thuế suất 25% theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đáp ứng được Điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư).

- Được miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho hai năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đáp ứng được Điều kiện lao động).

Nhưng tại thời Điểm thành lập và hoạt động, Công ty không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nên công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định trên.

* Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: "Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các Điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN tính từ ngày 01/01/2004 như sau:

- Được áp dụng thuế suất 20% cho đến hết năm 2010.

- Theo trình bày của Công ty thì năm 2002 Công ty chưa có thu nhập chịu thuế, nếu năm 2003 Công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế thì việc tính ưu đãi miễn, giảm thuế bắt đầu từ năm 2003. Vì vậy, thời gian còn lại Công ty được ưu đãi về thuế cụ thể là: miễn thuế TNDN năm 2004 và giảm 50% thuế TNDN năm 2005, 2006 nếu Công ty thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và đã đăng ký thuế, nộp thuế với cơ quan thuế theo kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH 27/7 biết và đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3233/TCT-PCCS ngày 31/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.544

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!