Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3206/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư tạo tài sản cố định do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3206/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3206/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

 

- Cục hải quan tỉnh long an
- Công ty tnhh s.h vina (ấp nhơn hoà 1, xã đức hoà thượng, huyện đức hoà, tỉnh long an)

 

Trả lời công văn số 25 S.H-XNK ngày 17/05/2007 của Công ty TNHH S.H VINA về miễn thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu, vật tư của dự án đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH S.H VINA tại Công văn số 25 S.H-XNK nêu trên, Công ty được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An cấp Giấy phép số 40/GP-LA ngày 21/10/2005 thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu; Giấy phép cấp trước ngày 01/01/2006 (cơ chế cũ). Tại Điều 5 Giấy phép thành lập doanh nghiệp có ghi: Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá và nguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại Điều 57 và 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, theo như nội dung tại Điều 5 của Giấy phép đầu tư nêu trên và Điều 20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 về quyền được bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách, thì đối với hàng hoá và nguyên liệu nhập khẩu để tạo tài sản cố định và sản xuất của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của cơ quan có thẩm quyền cấp (Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền phê duyệt); nếu, Công ty chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho nhập hết số còn lại. Trường hợp, chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hàng hoá nhập khẩu miễn thuế thì doanh nghiệp phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2006 của Tổng cục Hải quan.

Việc xác định tài sản cố định có kết cấu độc lập hoặc một Hệ thống gồm nhiều bộ phận là tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được. Vì vậy, nếu Hệ thống ủi được lắp đặt đồng bộ, các thiết bị, máy móc kèm theo không thể tách rời Hệ thống ủi thì được xác định tài sản cố định cho cả Hệ thống đó.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH S.H VINA, Cục Hải quan tỉnh Long An được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3206/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư tạo tài sản cố định do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250