Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3191 TCT/NV1 ngày 01/09/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 3191TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3191 TCT/NV1
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Nam Định
- Công ty may Nam Định

 

Trả lời công văn số 834 TC/CN-XD-GT ngày 23/5/2003 của Cục thuế tỉnh Nam Định và công văn số 06 ngày 13/5/2003 của Công ty May Nam Định đề nghị hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hoá xuất khẩu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 (nêu trên) và công văn số 6078 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc về thuế GTGT, thì: Thủ tục, hồ sơ để hoàn thuế GTG đối với hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính (nêu trên).

2/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu kể từ ngày 1/10/2002 trở đi nhưng khách hàng nước ngoài thanh toán cho Công ty may Nam Định theo hình thức bù trừ với giá trị nguyên liệu mua của khách hàng nước ngoài, nếu Công ty may Nam Định có đủ thủ tục, hồ sở quy định tại Điểm 2 công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định, Công ty may Nam Định biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3191 TCT/NV1 ngày 01/09/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122