Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 319/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 319/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế  

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
(41 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 914/CV-TH ngày 13/12/2006 của Công ty TNHH một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội (MST: 0100106842) về một số vướng mắc về nợ thuế và thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng quản lý rủi ro, đến ngày 10/01/2007 Công ty TNHH một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội hiện có nợ thuế quá hạn tờ khai 8606, 8607, 8608 ngày 05/12/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài – Cục Hải quan Hà Nội; nợ thuế quá hạn tờ khai 07/NTA ngày 13/01/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; đã từng nợ thuế quá 90 ngày các tờ khai 33772/NKD-KVI ngày 10/8/2006 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; tờ khai 4822/N/KDHQC1 ngày 09/11/1999, 7730/NKD ngày 07/12/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; tờ khai 32671/NKD ngày 08/12/2006 tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tờ khai 1000/NKD ngày 22/9/2006 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực III.

Theo hồ sơ do Doanh nghiệp xuất trình và Chi tiết bộ hồ sơ XNK do Cục Hải quan TP Hà Nội chuyển thì:

- Các tờ khai 8606, 8607, 8608 ngày 05/12/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài Công ty đã thanh khoản hết nợ;

- Tờ khai 07/NTA ngày 13/01/2006 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do chuyển đổi loại hình nên được chuyển ân hạn thuế từ 30 ngày sang 275 ngày, công ty đã thanh khoản xong và nộp hết số thuế còn lại sau khi tái xuất (ngày 03/11/2006);

- Số tiền nợ thuế tờ khai 4822/N/KDHQC1 thuộc lô vải địa kỹ thuật công ty đã nộp hết nợ thuế, hiện đang lập hồ sơ xử lý xóa nợ theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính và công ty xin hoàn thuế của tờ khai này; Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4265/TCHQ-KTTT ngày 14/9/2006 yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ do Công ty xuất trình, nếu tờ khai 4822/N/KDHQC1 là lô vải địa kỹ thuật đã nộp thuế thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến của Cục Hải quan Hải Phòng.

- Số nợ thuế của tờ khai 33772/NKD-KVI do Công ty chậm nộp C/O không được Hải quan chấp nhận, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 ra Quyết định điều chỉnh tăng (số tiền: 196.069 đồng) nên không được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế.

- Tờ khai 7730/NKD ngày 07/12/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, Công ty có bảo lãnh ngân hàng thời hạn 30 ngày và đã nộp thuế ngày 03/01/2007 (nên không có phát sinh nợ quá hạn);

- Tờ khai 32671/NKD ngày 08/12/2006 tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do hợp đồng và bộ chứng từ của đối tác có sai sót nên đã hủy tờ khai 32671/NKD để thay thế bằng tờ khai 33025/NKKD/SBTSN ngày 12/12/2006.

- Tờ khai 1000/NKD ngày 22/9/2006 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực III Công ty có bảo lãnh ngân hàng thời hạn 30 ngày và đã nộp thuế ngày 20/10/2006 (nên không có phát sinh nợ quá hạn);

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội được áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế theo Luật định, với điều kiện: Công ty chỉ vi phạm từng nợ thuế tờ khai 33772/NKD-KVI nêu trên, không có nợ thuế quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng đủ điều kiện tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đối với các tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc, nếu đúng như Công ty trình bày không chậm nộp thuế quá 90 ngày hoặc tờ khai đã được hủy thì căn cứ công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 319/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6