Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3179/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số hiệu: 3179/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3179/TCT-TS
V/v: Kê khai thu nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7847/CT-THDT ngày 26/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế: Căn cứ quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế thì đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang áp dụng cơ chế từ kê khai, tự nộp thuế GTGT và thuế TNDN thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 127/2003/TT-BTC nêu trên.

2- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế:

- Thực hiện việc kiểm tra kê khai theo hồ sơ, đồng thời tính nghĩa vụ tài chính từ các Khoản thu về đất (nếu có) và ra thông báo theo đúng quy định tại Điểm 1, Mục I và Điểm 2.3, Mục II Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Về thủ tục kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điểm 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3- Về thông báo nộp thuế thu nhập từ quyền sử dụng đất theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên không phải là thông báo nộp thuế theo các Luật thuế hiện hành mà là thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất trên cơ sở số liệu về địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp. Sau khi cơ quan thuế có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất biết để thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và trình tự, thủ tục hướng dẫn tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên.

Vì vậy, hướng dẫn về thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên không trái với quy định hiện hành của các Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3179/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125