Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3162/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3162/TCT-ĐTNN
V/v: thu nhập chịu thuế khác

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1321/CT – DN2 ngày 28/7/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với khoản tiền Công ty Wacoal VN nhận được từ các Công ty nước ngoài cung cấp nguyên vật liệu, với lý do để khắc phục một số lỗi của nguyên vật liệu đã cung cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 ; Điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì:

- Các khoản chi phí do Công ty Wacoal VN đã chi ra để khắc phục lỗi của nguyên vật liệu, nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ thì được hạch toán vào chi phí hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

- Các khoản tiền do các Công ty nước ngoài cung cấp nguyên vật liệu phải thanh toán cho Công ty Wacoal VN để bồi thường chi phí khắc phục một số lỗi phát sinh của nguyên vật liệu đã cung cấp, được hạch toán vào mục thu nhập chịu thuế khác để cộng vào tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3162/TCT-ĐTNN ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với khoản tiền Công ty Wacoal VN nhận được từ các Công ty nước ngoài cung cấp nguyên vật liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!