Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3097 TCT/PCCS ngày 22/09/2004 của Tổng cục thuế về việc lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá đơn

Số hiệu: 3097TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3097 TCT/PCCS
V/v lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá dơn, chứng từ hợp pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Lập

 

Trả lời công văn ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Công ty TNHH Đức Lập về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 5; Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Điểm 2.2, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

1. Trường hợp Công ty TNHH Đức Lập thu mua trấu của người đi thu gom, không có hoá đơn thì khi thanh toán tiền, Công ty phải thực hiện như sau:

- Trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, Công ty phải lập bảng kê hàng hoá mua vào (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính).

- Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, Công ty lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng hoá (Mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC). Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

2. Trường hợp Công ty sử dụng một số dịch vụ như vận chuyển, bốc xếp, sửa chữa nhỏ của người không có hoá đơn thì khi thanh toán tiền Công ty phải thực hiện như sau:

- Trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, Công ty phải lập phiếu chi ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người nhận, số tiền thanh toán và phải được hạch toán kế toán đầy đủ rõ ràng. Người duyệt chi phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản chi này.

- Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, Công ty lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người cung cấp dịch vụ (Mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC), Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

Trước khi trả, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao.

3. Khoản chi tiếp khách năm 1999 - 2000 không có chứng từ hợp pháp thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đức Lập được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3097 TCT/PCCS ngày 22/09/2004 của Tổng cục thuế về việc lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89