Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3069/TCHQ-TXNK rà soát vướng mắc trong công tác phân loại và công tác trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3069/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3069/TCHQ-TXNK
V/v Rà soát vướng mắc trong công tác phân loại và công tác trị giá

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Kiểm tra Sau thông quan;
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK

 

Để chuẩn bị sơ kết công tác phân loại hàng hóa và công tác trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng giải quyết. Cụ thể:

1. Công tác phân loại hàng hóa:

- Các vướng mắc khi thực hiện đúng Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 và Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010.

- Các trường hợp không thể thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 49/2010/TT-BTC .

- Các vướng mắc, bất cập khác trong quá trình phân loại hàng hóa. (Thí dụ: phân tích phân loại, giám định, Phối kết hợp,...)

- Đề xuất hướng giải quyết của đơn vị trong trường hợp có vướng mắc.

- Yêu cầu của đơn vị đối với Tổng cục Hải quan trong công tác phân loại hàng hóa.

2. Công tác trị giá:

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về trị giá tính thuế tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Thông tư số 163/2 009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC và Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/1/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Công văn số 348/TCHQ-TXNK ngày 21/1/2011 và số 2334/TCHQ- TXNK ngày 23/5/2011 của Tổng cục Hải quan.

- Đề xuất hướng giải quyết của đơn vị đối với từng khó khăn, vướng mắc.

- Báo cáo số liệu tình hình kiểm tra, tham vấn và xác định giá trong thời gian từ 29/1/2011 đến 31/5/2012 theo mẫu tại phụ lục 1, Phụ lục 2 (kèm theo Công văn).

Đề nghị các đơn vị có ý kiến đề xuất bằng văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 27 tháng 6 năm 2012 (bản mềm xin gửi vào hòm thư: camthaoxanh@gmail.com)./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TRA THAM VẤN TỪ 29/01/2011 ĐẾN 31/12/2011
(Kèm theo công văn số 3069/TCHQ-TXNK ngày 20 tháng 6 năm 2012)

STT

Nội dung báo cáo

Tổng số TK thuộc DMRR hàng nhập khẩu

Tổng số TK nghi vấn thuộc DMRR hàng nhập khẩu

(trừ tờ khai nghi vấn giá cao hơn trên 15%)

Tổng số TK bác bỏ trị giá khai báo sau tham vấn (kể cả số TK chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn)

Tổng số TK chấp nhận sau tham vấn

Tổng số thuế điều chỉnh tăng sau tham vấn (kể cả số chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn)

Tổng số thuế thực nộp sau điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục QLRR hàng NK cấp Tổng cục

 

 

 

 

 

 

 

2

Danh mục QLRR hàng NK cấp Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

(I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM TRA THAM VẤN TỪ 01/01/2012 ĐẾN 31/5/2012
(Kèm theo công văn số 3069/TCHQ-TXNK ngày 20 tháng 6 năm 2012)

STT

Nội dung báo cáo

Tổng số TK thuộc DMRR hàng nhập khẩu

Tổng số TK nghi vấn thuộc DMRR hàng nhập khẩu (trừ tờ khai nghi vấn giá cao hơn trên 15%)

Tổng số TK bác bỏ trị giá khai báo sau tham vấn (kể cả số TK chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn)

Tổng số TK chấp nhận sau tham vấn

Tổng số thuế điều chỉnh tăng sau tham vấn (kể cả số chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn)

Tổng số thuế thực nộp sau điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục QLRR hàng NK cấp Tổng cục

 

 

 

 

 

 

 

2

Danh mục QLRR hàng NK cấp Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

(I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3069/TCHQ-TXNK rà soát vướng mắc trong công tác phân loại và công tác trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49