Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3027/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3027/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3027/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT trong XDCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2401/TAV ngày 24/01/2008 của Công ty TNHH TAV (địa chỉ: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - tỉnh Thái Bình) về việc Cục thuế loại 5 hóa đơn GTGT do Công ty SS Builder Việt Nam xuất cho Công ty TNHH TAV. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.12 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán xây lắp, bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT”.

Tại điểm 1 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền”.

Tại điểm 1.2c mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng chỉ được kê khai, khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ hướng dẫn trên, theo trình bày tại công văn của doanh nghiệp, trường hợp Công ty SS Builder Việt Nam xây dựng nhà xưởng cho Công ty TNHH TAV, Công ty TNHH TAV bắt đầu sử dụng từng phần nhà xưởng từ tháng 03/2005, đã hạch toán tăng tài sản cố định của Công ty, Công ty SS Builder xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH TAV theo tiến độ xây dựng và tiến độ thanh toán (sau thời điểm Công ty TNHH TAV hạch toán tăng tài sản cố định), các hóa đơn GTGT này đã được Công ty TNHH TAV kê khai đúng hạn, Công ty SS Builder Việt Nam cũng đã kê khai và nộp thuế GTGT đối với những hóa đơn này thì về nguyên tắc Công ty TNHH TAV được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những hóa đơn này. Công ty SS Builder Việt Nam đã không xuất hóa đơn ngay cho Công ty TNHH TAV ngay khi bàn giao từng hạng mục công trình, do đó, đề nghị Cục thuế xem xét xử phạt về hành vi không lập hoá đơn khi giao hàng theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/12/2002 của Chính phủ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hóa đơn do Công ty SS Builder đã lập cho Công ty TNHH TAV Việt Nam, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TAV;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3027/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102