Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3009/TCT-KK năm 2018 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3009/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3009/TCT-KK
V/v: Xử lý tiền thuế nộp thừa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Cần Thơ.

Ngày 22/6/2018 Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2817/CT-KK&KTT ngày 08/6/2018 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn xử lý thuế bảo vệ môi trường (BVMT) nộp thừa đối với trường hợp của Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Về việc xử lý tiền thuế nộp thừa của Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông (sau đây gọi là “Công ty”) tại Cần Thơ, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1590/TCT-KK ngày 27/4/2018 trả lời Cục Thuế thành phố Cần Thơ (sau đây gọi là “Cục Thuế”). Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện kiểm tra việc khai, nộp thuế của Công ty đến thời điểm hiện tại. Trường hợp số phải nộp trên các tờ khai đã đảm bảo phân chia theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 15/12/2017, Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính và công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/3/2017 và công văn số 2053/TCT-DNL ngày 18/5/2017 của Tổng cục Thuế, việc bù trừ số đã nộp với số phải nộp trên Sổ thu nộp của cơ quan thuế là chính xác như nội dung trình bày tại Công văn 2817/CT-KK&KTT ngày 08/6/2018 của Cục Thuế, Cục Thuế thực hiện xác định số thuế nộp thừa tại thời điểm hiện tại và hướng dẫn Công ty giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo phương thức hoàn kiêm bù trừ để xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp và đảm bảo việc Điều tiết ngân sách trung ương đầy đủ, đúng quy định. Nếu nguyên nhân do thay đổi tiểu mục theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC và Thông tư số 132/2017/TT-BTC dẫn đến việc công ty phát sinh tiền chậm nộp thì Cục Thuế thực hiện lập hồ sơ Điều chỉnh lại tiền chậm nộp cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, DNL, QLN;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3009/TCT-KK năm 2018 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0