Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3006/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ DNTN chết

Số hiệu: 3006/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3006/TCT-PCCS
V/v: Xử lý thuế đối với DNTN trong trường hợp chủ DNTN chết 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2822/CT.TTHT ngày 6/7/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về xử lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trong trường hợp chủ DNTN chết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

"Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp".

- Tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

"1. Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, Điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ DNTN phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ DNTN là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc Tòa án liên quan đến doanh nghiệp.

4. Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

- Tại Mục IV Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế hướng dẫn:

"…8.4. Đối với cá nhân chết, mất tích… cơ quan thuế có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương để nắm tình hình về những cá nhân nộp thuế nhưng không nộp thuế quá 3 tháng. Nếu xác định cá nhân chết, mất tích thì đề nghị chính quyền địa phương xác nhận để làm căn cứ đóng mã số thuế của cá nhân đó.

9. Một số quy định về mã số thuế cá nhân: Cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân… được cơ quan thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần".

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn trên, trong trường hợp chủ DNTN chết, cơ quan thuế xử lý như sau:

1. Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với mã số thuế của chủ DNTN theo quy định.

2. Trường hợp vợ (hoặc chồng) của chủ DNTN là người thẩm quyền ký trên các văn bản giao dịch, tờ khai thuế, bảng biểu, mẫu biểu kèm theo tờ khai thuế… gửi cho cơ quan thuế (Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 1498/TCT-PCCS ngày 24/4/2006 về ủy quyền ký, giao dịch liên quan đến quyền, nghĩa vụ thuế) thì vợ (hoặc chồng) của chủ DNTN vẫn tiếp tục được ký các văn bản này.

3. Chưa thực hiện thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác định người thừa kế hợp pháp của chủ DNTN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3006/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ DNTN chết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.202
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213