Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2847/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2847/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Trung Minh
18 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 28/CV-TMC ngày 8/6/2006 của Công ty TNHH Trung Minh đề nghị được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại theo công văn số 462 TCT/NV6 ngày 31/10/2000, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày 31/12/2003 trở về trước, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 462 TCT/NV6 ngày 31/10/2000. Từ ngày 01/01/2004, Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP , Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC , cụ thể:

Việc chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý là hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ và cho các đại lý là học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí không có đăng ký kinh doanh, Công ty phải có hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu chi phù hợp với hợp đồng và thanh lý hợp đồng, có chữ ký của người nhận tiền được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Việc khấu trừ tiền thuế TNDN đối với các đại lý là hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ là 5% số tiền hoa hồng theo hướng dẫn tại Điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Còn đối với các đại lý là cá nhân không kinh doanh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% số tiền hoa hồng theo hướng dẫn tại Điểm 3.3.1.1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2847/TCT-PCCS ngày 10/08/2006 của Tổng Cục Thuế về việc được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!