Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2765/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển hồ sơ đăng ký sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí tự in của Công ty khai thác công trình thủy lợi Đắk Lăk

Số hiệu: 2765/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2765/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  

Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk
Số 109 Đường Mai Hắc Đế, Tp Buôn Ma Thuột

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1500/CT-AC ngày 18/7/2006 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về việc chuyển hồ sơ đăng ký sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí tự in của Công ty khai thác công trình thủy lợi Đăk Lăk, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ của Công ty khai thác công trình thủy lợi Đăk Lăk đính kèm công văn của Cục thuế: Công ty khai thác công trình thủy lợi Đăk Lăk là doanh nghiệp hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác công trình thủy lợi để tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dịch vụ cung cấp nước; sửa chữa, tu bổ các công trình thủy lợi thuộc Công ty quản lý và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì căn cứ theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí; Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thì Công ty khai thác công trình thủy lợi Đăk Lăk phải sử dụng "hóa đơn", không sử dụng "Biên lai thu phí, lệ phí" khi thu tiền cung ứng các dịch vụ, xuất bán hàng hóa. Công ty thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn tự in với Cục thuế tỉnh Đăk Lăk theo quy định tại Điểm 2, Mục V Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và làm việc với Cục thuế tỉnh Đăk Lăk để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2765/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển hồ sơ đăng ký sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí tự in của Công ty khai thác công trình thủy lợi Đắk Lăk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5