Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2529/TCT-HTQT của Tổng Cục Thuế về việc xử lý thuế đối với hai cá nhân người Đức

Số hiệu: 2529/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 18/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2529/TCT-HTQT
V/v: Xử lý về thuế đối với
các cá nhân người Đức

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ vào các thông tin do Cơ quan thuế Đức cung cấp và các thông tin tại các Công văn số 4384/CT-DN3 ngày 09/12/2005 và 2172/CT-DN3 ngày 05/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác minh thông tin theo Hiệp định thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xử lý thuế đối với hai cá nhân người Đức là Peter Wies và Werner Moszinsky như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính và Công văn số 8585/BTCl-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đề nghị Cục thuế:

1. Yêu cầu Công ty Siemens AG nộp đầy đủ và kịp thời số thuế còn thiếu của 2 cá nhân là Peter Wies và Werner Moszinsky vào Ngân sách Nhà nước.

2. Phạt nộp chậm thuế theo quy định tại Điểm 1.3, Mục VI và Điểm 4.3, Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Cụ thể: Phạt nộp chậm mỗi ngày 0,1% tính trên số thuế còn thiếu kể từ ngày 11/3 của năm sau năm quyết toán thuế đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước.

3. Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2529/TCT-HTQT của Tổng Cục Thuế về việc xử lý thuế đối với hai cá nhân người Đức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209