Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2395/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2395/TCT-PCCS

V/V: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng có công văn số 756 XNK/KTTK ngày 6/6/2005 về xác định chi phí hợp lý trong biên bản kiểm ta quyết toán thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 4 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp” không được tính vào chi phí hợp lý. Như vậy, các chi phí giao dịch, đối ngoại được thanh toán theo quy chế khoán của Công ty nhưng không có hóa đơn, chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp như trong biên bản của đoàn kiểm tra là đúng quy định.

2/ Trong trường hợp này đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội xem xét về hình thức xử phạt. Theo báo cáo thì trong nhiều năm qua Công ty có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế chưa sai phạm lần nào vì vậy hình thức xử phạt cần xác định rõ theo hành vi vi phạm đã xác định để việc xử phạt vừa có sự nhắc nhở giáo dục và có sức thuyết phục. Mặt khác Công ty đã chấp nhận việc không tính chi phí giao dịch, đối ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội xem xét giải quyết cụ thể và thông báo cho Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty XNK xi măng
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2395/TCT-PCCS ngày 21/07/2005 về xác định chi phí hợp lý trong biên bản kiểm tra quyết toán thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!