Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2344TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2344 TCT/PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bình Minh

 

Trả lời công văn số 32/BM ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Công ty TNHH Bình Minh hỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 6078 TC/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc về thuế GTGT có hướng dẫn: “Các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho thời gian hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1 tháng 10 năm 2002 nếu có đủ hồ sơ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC. Các trường hợp đề nghị hoàn thuế cho thời gian hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1 tháng 10 năm 2002 trở đi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1 tháng 10 năm 2002 nếu có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điểm 1.1. Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì sẽ được hoàn thuế GTGT.

Theo công văn số 979 TCT/PCCS ngày 5 tháng 4 năm 2004 thì: trường hợp cơ quan thuế đã ra quyết định thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp xuất khẩu trước khi có công văn xử lý số 6078 TC/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính nhưng nay muốn huỷ bỏ phải có quyết định huỷ bỏ quyết định đã ban hành. Vì vậy, nếu Công ty có đủ Điều kiện được hoàn thuế tại công văn số 6078 TC/TCT mà Cục thuế đã ra quyết định thu hồi tiền thuế GTGT thì Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để ra quyết định huỷ bỏ quyết định đã ban hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2344 TCT/PCCS ngày 02/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204