Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2336/TCT-PCCS về thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2336/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336/TCT-PCCS
V/v: thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Trả lời công văn số 622/CT-DN2 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được hoàn thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 mục I phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, trường hợp Nhà thầu nước ngoài trực tiếp thực hiện thi công công trình “thiết kế và xây dựng công trình nhà máy Inoac Việt Nam” đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc nơi đặt văn phòng điều hành của nhà thầu thì Nhà thầu trực tiếp thực hiện dự án là đối tượng được hoàn thuế GTGT, Văn phòng điều hành dự án đặt tại Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh làm thủ tục hoàn thuế. Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xem xét hồ sơ hoàn thuế của Nhà thầu để thực hiện hoàn thuế.

2. Về căn cứ để xác định Nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

Tại điểm 3 phần II Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam áp dụng cho doanh nghiệp, các tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định:

- Đối với cơ sở thường trú của các Công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam: Phải chấp hành các quy định về đăng ký chế độ kế toán áp dụng tại Điểm B, phần III, Thông tư số 60 TC/CĐKT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính.

- Đối với Nhà thầu nước ngoài:

a) Đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện (theo quy định tại Điểm B, phần III, Thông tư số 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính).

b) Đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và nộp  thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp ấn định thuế phải thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện (quy định tại Điểm B, phần III, Thông tư số 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính).

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp ấn định thuế được áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác không phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2336/TCT-PCCS về thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6