Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2331/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2331/TCT-PCCS
V/V: bán hóa đơn các lần tiếp sau

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5683/CT-AC ngày 8/6/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc bán hóa đơn các lần tiếp sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ý kiến đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc bán hóa đơn các lần tiếp theo dựa trên việc phân loại đối tượng nộp thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi mua hóa đơn. Tuy nhiên, trong khi chưa có quy định mới, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội vẫn thực hiện việc bán hóa đơn các lần tiếp sau theo đúng quy định tại Điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn. Mặt khác, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về nội dung này, trong đó cần có những cảnh báo với doanh nghiệp những hành vi vi phạm đang xảy ra đối với hóa đơn của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành như mất hóa đơn, mua, bán hóa đơn…, việc làm này là giữ gìn cho cả hai phía doanh nghiệp và cơ quan thuế cùng thực hiện tốt. Đặc biệt Cục thuế cần đưa ra chủ trương là khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký tự in hóa đơn và thực hiện việc tự in hóa đơn thì cơ chế sẽ thông thoáng hơn, đơn vị có thể đăng ký với cơ quan thuế tự in với số lượng phục vụ cho kinh doanh có thể từ 6 tháng đến 1 năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2331/TCT-PCCS ngày 19/07/2005 về việc bán hóa đơn các lần tiếp sau do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!