Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2213TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2213TCT/PCCS
v/v: hướng dẫn hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH An Sinh

Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước, Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 về việc ban hành quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT và điểm 22 mục II phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Tổng cục thuế hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với lô hàng thiết bị của ông Nobuyuky Higuchi Quốc tịch Nhật bản nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 001501/PMD ngày 3/11/2003 và đã tái xuất tại Tờ khai Hải quan số 15408/PMD, số 15409/PMD ngày 25/11/2003 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ về thiết bị của Ông Nobuyuky higuchi nhập khẩu vào Việt Nam. Trường hợp ông Nobuyuky higuchi đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu cho số thiết bị này, sau đó tái xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam và có xác nhận của cơ quan Hải quan thì Cục thuế thành phố Hồ Chí minh ra Quyết định hoàn thuế GTGT cho Ông Nobuyuky higuchi. Nguồn tiền hoàn trả thuế GTGT được lấy từ quỹ hoàn thuế GTGT. Công ty TNHH An sinh được nhận số tiền hoàn thuế thay cho ông Nobuyuky higuchi theo giấy ủy quyền ngày 4/11/2003.

Đề nghị Công ty TNHH An sinh liên hệ với cơ quan Hải quan, cơ quan thuế để được giải quyết theo hướng dẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2213TCT/PCCS ngày 13/07/2005 về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!