Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2205/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2205/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2205/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

 

Trả lời công văn số 305/CT-QLDN ngày 03/04/2007 và công văn số 444/CT-QLKK ngày 24/05/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu thuế GTGT đối với việc mua gom sắt, thép phế liệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và điểm 9.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: cơ sở kinh doanh mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì được lập bảng kê theo mẫu (số 04/GTGT), giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê. Giá trị nguyên liệu thu mua này được xác định là khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế GTGT trong kỳ tính thuế.

Trường hợp Nhà máy luyện thép Lưu xá mua sắt, thép phế liệu của tổ chức mua gom, cá nhân trực tiếp thu nhặt sắt, thép phế liệu. Nếu tổ chức mua gom, cá nhân trực tiếp thu nhặt sắt, thép phế liệu bán cho Nhà máy theo giá do nhà máy quy định, có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì đến cơ quan thuế hoặc uỷ quyền theo quy định của Pháp luật đến cơ quan thuế mua hoá đơn lẻ và nộp thuế. Đây là chứng từ để Nhà máy hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty gang thép Thái Nguyên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2205/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31