Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 213/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 213/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
- Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac Đà Lạt

 

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 02/CV06 ngày 31/3/2006 và số 06/AZF/CV06 ngày 12/12/2006 của Công ty thực phẩm Asuzac Đà Lạt về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

Theo báo cáo của Công ty thực phẩm Asuzac Đà Lạt: Công ty thực phẩm Asuzac Đà Lạt là đơn vị 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy phép đầu tư số 32/GP-LĐ ngày 12/4/2004. Sau một thời gian xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2005. Trong quá trình xúc tiến đầu tư, Công ty đã có những phát sinh chứng từ, hóa đơn GTGT đầu vào nhưng đơn vị chưa kê khai khấu trừ kịp thời theo quy định. Lý do, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư ban đầu, bộ máy nhân sự của Công ty chưa được hoàn chỉnh.

Để có đủ cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với các hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty nêu trên. Đề nghị Công ty thực phẩm Asuzac Đà Lạt liên hệ với Cục thuế tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, xác nhận đối với các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào trễ hạn của Công ty. Trường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty đã kê khai, nộp thuế theo quy định thì Cục thuế tỉnh Lâm Đồng lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn Công ty thực phẩm Asuzac Đà Lạt thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 213/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93