Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2050/TCT-PCCS về việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2050/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2050/TCT-PCCS
V/v: Xử lý sai phạm trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công an tỉnh Bình Phước

 

Trả lởi công văn số 86/CV-CAT(PC15) ngày 20/3/2007 của Công an tỉnh Bình Phước về xử lý sai phạm trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 28 Bộ Luật Lao động quy định: “Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động.”

Tại điểm l Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đỉnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp: “Tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, trừ trường hợp thuê mướn lao động theo vụ việc”

Căn cứ vào quy định nêu trên, “thuê mướn lao động theo vụ việc” theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC là những công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng. Trường hợp doanh nghiệp trả lương cho nhân công làm việc liên tục kéo dài trên 3 tháng mà không ký kết hợp đồng lao động dưới dạng văn bản thì chi phí trả lương cho nhân công đó không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm l Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

2. Tại điểm 2. l Mục I Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: “Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh”

Tại điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng: “...Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kỉnh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cá nhân nhận thầu khoán gọn nhân công để thi công công trình thuộc đối tượng phải đăng ký, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các thuế khác (nếu có).

Tổng cục Thuế xin thông báo tới Công an tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2050/TCT-PCCS về việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81