Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2044/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách miễn, giảm thuế

Số hiệu: 2044/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2044/TCT-PCCS
V/v: Chính sách về miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1698/CT-TTr2 ngày 27/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách miễn, giàm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: “Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời gian hưởng ứng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phạt hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự Điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

mà cơ quan thuế phát hiện có vi phạm về kê khai thuế dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế thì cơ sở kinh doanh vẫn được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính theo chế độ quy định.

Nếu doanh nghiệp đang trong thời hạn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

mà cơ quan thuế phát hiện có vi phạm về kê khai thuế dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế thì tùy theo lỗi, cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo chế độ quy định. Cơ sở kinh doanh không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bị phạt hiện tăng thêm.

2. Doanh nghiệp vừa có hoạt động kinh doanh chế biến hải sản, vừa có hoạt động sản xuất nước đá. Hoạt động chế biến hải sản được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo luật khuyến khích đầu tư trong nước. Nhưng doanh nghiệp bỏ doanh thu ngoài sổ sách kế toán đối với hoạt động sản xuất nước đá thì nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được hoạt động sản xuất nước đá và hoạt động, chế biến hải sản thì doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi thuế đối với hoạt động chế biến hải sản; Đối với hoạt động sản xuất nước đá, tùy vào mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định.

Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập của từng hoạt động thì xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2044/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách miễn, giảm thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211