Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 201/TCHQ-KTTT về việc trả lời việc xác định giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 201/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 201/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời việc xác định GTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lạng Sơn

Trả lời công văn số 43/NHCT-LS ngày 01/11/2004 của Ngân hàng Công thương Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Ngày 31/8/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, và Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 87/2004/TT-BTC , theo các văn bản trên thì:

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại thì giá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC nêu trên.

Đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng áp dụng giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính, nhưng có hợp đồng mua bán hàng hóa và trên hợp đồng thể hiện đầy đủ các yếu tố quy định tại Điều 50 Luật Thương mại thì nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Mục I và Điểm I Mục II công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 nêu trên.

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng hợp đồng không phù hợp theo quy định tại Điều 50 Luật Thương mại và hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa thì giá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 nêu trên

Không xác định giá tính thuế theo Thông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý cơ quan được rõ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Vụ Chính sách thuế.
- Lưu: VP-KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 201/TCHQ-KTTT về việc trả lời việc xác định giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108