Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1949/TCT-PCCS về thời gian bắt đầu miễn, giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 1949/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1949/TCT-PCCS
V/v: Thời gian bắt đầu miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đắc Lắc

 

Trả lời công văn số 1014/CT-THDT ngày 23/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1b mục II phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước như sau: “Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập theo dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế ngay từ năm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất, kinh doanh, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm đầu dưới 6 tháng thì doanh nghiệp có thể đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương bắt đầu từ năm tiếp sau”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Doanh nghiệp tư nhân Hữu Sơn thành lập tháng 8/2002 nếu có thu nhập chịu thuế ngay trong năm 2002 thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn để đăng ký với cơ quan thuế về việc hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đó (được tính là 1 năm hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế) hoặc đăng ký thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tiếp theo là năm 2003. Doanh nghiệp tư nhân Hữu Sơn được đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 của Bộ Tài chính.

Việc ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo năm quyết toán thuế, không tính theo tháng như Quyết định miễn thuế của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1949/TCT-PCCS về thời gian bắt đầu miễn, giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159