Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8842/BTC-TCT về việc thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8842/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 8842/BTC-TCT
V/v: Thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương và doanh nghiệp hỏi về thời gian bắt đầu ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp mới thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1b Mục II phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: "Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập theo dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế ngay từ năm hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất, kinh doanh nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm đầu dưới 6 tháng thì doanh nghiệp có thể đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương bắt đầu từ năm tiếp sau"Điểm 1, Mục I phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính quy định: "Năm xác định các khoản ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được tính theo năm quyết toán thuế".

Nhưng thực tế nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh do chưa nắm được hướng dẫn nêu trên nên đã không đăng ký với cơ quan thuế để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế trọn theo năm (đủ 12 tháng). Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hưởng đầy đủ các ưu đãi theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính hướng dẫn:

1) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó.

2) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn giảm thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên được miễn giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 06 tháng nay đăng ký lại thời điểm bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất, kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn giảm trước đó để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

3) Các trường hợp ưu đãi miễn giảm thuế TNDN từ năm 2004 trở đi thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN./.

 


Nơi nhận:

- Như trên.
- Vụ CST; Vụ PC.
- Các ban thuộc TCT.
- Lưu: VT; TCT (VP,PCCS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

--------------

No. 8842/BTC-TCT
On the starting time of tax exemption or reduction preferences

Hanoi, July 13, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters from some Provincial/ Municipal  Tax Departments and enterprises questioning about the starting time of business income tax exemption or reduction preferences in case the enterprises have been newly set up and carried out production and/or business operations for less than 6 months of a calendar year. Concerning this matter, the Ministry hereby expresses its opinions as follows: 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8842/BTC-TCT về việc thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217