Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1948/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với chi phí công tác nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1948/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1948/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với chi phí công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Trung Tâm Công Nghệ Photron Việt Nam

 

Trả lời công văn số 06006/TAX ngày 19/4/2007 của Trung tâm Công nghệ Photron Việt Nam về việc chính sách thuế đối với chi phí công tác nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp; các khoản chi phí này phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.

Tại Điểm 5.6 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn: Công tác phí bao gồm chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Trung tâm Công nghệ Photron Việt Nam có cử cán bộ đi công tác nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có khoán tiền công tác phí (không bao gồm tiền thuê chỗ ở, đi lại), có quyết định cử đi công tác nước ngoài, có định mức chi phí công tác do người có thẩm quyền của đơn vị phê duyệt chịu trách nhiệm thì khoản chi phí công ty này được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm Công nghệ Photron Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1948/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với chi phí công tác nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.910
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81