Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1944/TCT-TS về tiền thuê đất đối với đất thuê đặt đường ống và xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí đốt do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 1944/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1944/TCT-TS
V/v: Tiền thuê đất đối với đất thuê đặt đường ống và xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí đốt

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 439/CT-DN3 ngày 25/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất thuê làm tuyến hành lang an toàn đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng tuyến Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn:

- Tại Khoản 3.1, Điều 8 Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 189/200/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “3. Miễn tiền thuê đất phải nộp kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành đưa dự án vào hoạt động như sau:

3.1 Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, dự án thuộc Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và dự án khuyến khích đầu tư.”

(Phát triển công nghiệp hóa dầu; xây dựng, vận hành đường ống dẫn dầu, dẫn khí, kho, cảng dầu;)

- Tại Điều 6 Giấy phép đầu tư số 2181/GP ngày 15/12/2000 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp quy định: “a) Các bên Hợp doanh nộp tiền thuê đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Theo đó, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn chỉ được miễn tiền thuê đất (7 năm) theo quy định tại Khoản 3.1, Điều 8 Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC nêu trên (nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định) và được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Bản quy định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định số 1229/QĐ-UB ngày 10/3/2000 v/v phê duyệt đơn giá thuê đất cho Dự án Nam Côn Sơn. Tại Điều 2 Quyết định này quy định: “Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thu tiền thuê đất theo quy định hiện hành và theo điều 1 của Quyết định này”.

Sau đó, Tổng cục địa chính đã ban hành công văn số 1228/TCĐC-PC ngày 16/8/2000, tại điểm 1(b) công văn này có nêu: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất dùng để xây dựng tuyến đường ống dẫn khí Bạch Hổ (bao gồm cả đường ống dẫn khí khô và đường ống dẫn khí hóa lỏng), tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn”.

Căn cứ công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định số 6053/QĐ-UB ngày 01/12/2000, tại Điều 1 có nêu: “Không tính tiền thuê đất đối với diện tích đất giao để xây dựng tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn”.

Như vậy, công văn số 1228/TCĐC-PC của Tổng cục địa chính (nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) và Quyết định số 6053/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

2/ Về tiền thuê đất đối với diện tích đất dùng để xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí

Tại Phụ lục I, Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước không có quy định miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất dùng để xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Do vậy, Tổng công ty dầu khí Việt Nam phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thông báo cho Công ty BP, Tổng công ty dầu khí Việt Nam biết để thực hiện việc miễn và nộp tiền thuê đất theo quy định.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TN & MT;
- UBND tỉnh BR-VT
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1944/TCT-TS về tiền thuê đất đối với đất thuê đặt đường ống và xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí đốt do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81