Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1874TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1874 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi

- Công ty TNHH may công nghiệp TNDV Vạn Phát
(Đ/c: 10/6 Yên Thế - Phường 2 - Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 05 / VT-VP ngày 29/3/2005 của Công ty TNHH may công nghiệp thương nghiệp dịch vụ Vạn Phát v/v kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 8, Mục III, Phần E. Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan Thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan Thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Căn cứ quy định trên, khi quyết toán thuế TNDN nếu phát sinh lỗ thì cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan Thuế theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Tại Điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, quy định: Sau khi nhận được tờ khai thuế, cơ quan Thuế phải kiểm tra, xem xét việc kê khai thuế của cơ sở kinh doanh. Nếu trong tờ khai, cơ sở kinh doanh không kê khai hoặc kê khai không rõ các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan Thuế có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm.

Nếu qua kiểm tra tờ khai thuế TNDN, cơ quan Thuế thấy cơ sở kinh doanh chưa đăng ký chuyển lỗ nhưng đã kê khai chuyển lỗ hoặc kê khai không rõ các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan Thuế có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh giải trình và lập lại tờ khai thuế TNDN.

Căn cứ lập kế hoạch chuyển lỗ theo phụ lục số 1 là kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh của từng năm, cơ sở kinh doanh lập kế hoạch chuyển lỗ cho từng năm cho phù hợp với kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá thời hạn 5 năm. Cơ sở kinh doanh phải theo dõi chi tiết số lỗ phát sinh và số lỗ đã chuyển của từng năm. Khi quyết toán thuế TNDN, số lỗ được chuyển của từng năm không vượt quá số đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ đầu năm 2004, vì vậy khi quyết toán thuế TNDN năm 2003 cơ sở kinh doanh phải lập kế hoạch chuyển lỗ từng năm theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo. Đối với số lỗ lũy kế phát sinh từ năm 2003 trở về trước chưa được chuyển lỗ theo quy định Công ty phải xác định cụ thể số còn được chuyển của từng năm để lập kế hoạch chuyển lỗ sang năm 2004 và các năm tiếp theo theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may công nghiệp thương nghiệp dịch vụ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1874TCT/DNK ngày 16/06/2005 vế việc kê khai dự toán tạm nộp thuế TNDN và chuyển lỗ, do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!