Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1850 TM/KHĐT ngày 23/04/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nguyên liệu sản xuất linh kiện động cơ năm thứ ba sản xuất - năm 2004

Số hiệu: 1850TM/KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1850 TM/KHĐT
V/v miễn thuế nguyên liệu sản xuất linh kiện động cơ năm thứ ba sản xuất - năm 2004

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Hữu hạn Tín Dũng (VCFP)
 (Khu công nghiệp Hố Nai 3 tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 04-001/VC-HT ngày 04/3/2004 của Công ty Hữu hạn Tín Dũng (VCFP) về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phụ tùng linh kiện động cơ xe máy;

Căn cứ Khoản 6 Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện vật tư trong 5 năm đầu sản xuất đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực sản xuất phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 và Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Công ty Hữu hạn Tín Dũng được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu mà trong nước chưa sản xuất được để sản xuất phụ tùng linh kiện của động cơ xe máy (gồm các loại phụ tùng bằng kim loại như xi lanh, cốt cam, trục khuỷ, cốt lái) trong năm 2004, phù hợp với công suất năm thứ ba, trị giá nhập khẩu khoảng 4.210.000 USD. Danh mục như phụ lục đính kèm.

Đối với một số vật tư tiêu hao cho hoạt động của máy móc thiết bị Công ty Hữu hạn Tín Dũng không miễn thuế nhập khẩu.

2- Công ty Hữu hạn Tín Dũng không được nhượng bán nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế nêu trên. Chỉ miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty, không miễn thuế với số nguyên liệu Công ty đưa ra các cơ sở khác để gia công.

Hết năm Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Thương mại, Ban Quản lý KCN Đồng Nai việc nhập khẩu và sử dụng cho sản xuất nguyên liệu miễn thuế nêu trên.

3- Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1850 TM/KHĐT ngày 23/04/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nguyên liệu sản xuất linh kiện động cơ năm thứ ba sản xuất - năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93