Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1849TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1849 TCT/TNCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005

Kính gửi
Đồng kính gửi

- Chi nhánh công ty cổ phần giao nhận kho vận VF tại Hải Phòng
(Địa chỉ: 27c Điện Biên Phủ, Hải Phòng)
- Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30/AS-HP ngày 21/4/2004 của chi nhánh Công ty CP giao nhận VF tại Hải Phòng hỏi về việc khấu trừ tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết 3.4, Điểm 3 và Tiết 4.1.2.2, Điểm 4, phần III Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Đối với thu nhập thường xuyên, các đối tượng nộp thuế phải thực hiện kê khai tạm nộp thuế hàng tháng, cụ thể: Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập thường xuyên tính trên số thu nhập chịu thuế do cơ quan trực tiếp chi trả cho cá nhân trong tháng.” và “Trường hợp trong năm chỉ làm việc một số tháng sau đó không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập với cơ quan chi trả thu nhập cho số tháng đã làm việc để cơ quan chi trả thu nhập cấp Biên lai thuế thu nhập”.

Căn cứ vào các quy định trên thì: hàng tháng, khi chi trả thu nhập cho ông Tuấn, Công ty có trách nhiệm khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần để nộp vào NSNN. Đối với khoản thu nhập của ông Tuấn trong 2 tháng đầu năm 2004 (tính từ 01/01/2004 đến tháng 2/2004-thời điểm ông Tuấn nghỉ việc), Công ty có trách nhiệm cấp Biên lai thuế thu nhập cho ông Tuấn khi chấm dứt hợp đồng lao động (trong đó ghi rõ số thu nhập đã chi trả và số thuế thu nhập đã khấu trừ) để ông Tuấn làm căn cứ kê khai, tổng hợp quyết toán thuế cuối năm.

Trường hợp sau thời gian ông Tuấn đã chấm dứt hợp đồng nhưng thực tế Chi nhánh Công ty vẫn còn chi trả thu nhập thì Chi nhánh Công ty có trách nhiệm khấu trừ 10% thuế TNCN đối với thu nhập từ 300.000 đồng/ lần trở lên và cấp Biên lại thuế thu nhập theo quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC. Nếu việc chi trả thu nhập còn phát sinh sau ngày 01/07/2004 thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả từ 500.000 đồng/ lần trở lên và cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập) cho ông Tuấn theo quy định tại Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính để ông Tuấn có căn cứ quyết toán thuế năm 2004 với cơ quan thuế.

Đề nghị Cục thuế Hải Phòng kiểm tra việc kê khai, khấu trừ thuế của Chi nhánh Công ty CP giao nhận VF theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty CP giao nhận VF và Cục thuế TP. Hải Phòng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (HC), TNCN

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1849TCT/TNCN ngày 14/06/2005 về việc khấu trừ tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!