Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1800/TCT-CS xử phạt về hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1800/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/TCT-CS
V/v xử phạt về hóa đơn bất hợp pháp  

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 75/CT-AC ngày 12/01/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong khi bị đình chỉ sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định: "Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần."

Tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn quy định: "Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách."

Tại khoản 7, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên quy định: "Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp"

Căn cứ công văn số 18306/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Trường hợp Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Hoàng Long nợ thuế bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp đình chỉ sử dụng hóa đơn, thời gian cưỡng chế từ ngày 13/07/2011, trong thời gian từ 13/07/2011 đến 25/07/2011 Công ty đã lập hóa đơn (đặt in) giao cho khách hàng, sau đó đến 03/11/2011 Công ty gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế (các số hóa đơn Công ty thông báo phát hành đều đã lập, giao cho khách hàng trong kỳ tính thuế tháng 07/2011), nếu các hóa đơn đã xuất từ 13/07/2011 đến 25/07/2011 có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định, hóa đơn có giá trị trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng) thì Công ty bị xử phạt theo quy định tại khoản 7, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên theo hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp (không xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên).

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Hoàng Long phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và căn cứ tình hình thực tế chấp hành quản lý và tình hình nợ thuế của đơn vị để xử lý theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1800/TCT-CS xử phạt về hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.523
DMCA.com Protection Status