Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1800/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1800/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 767/HQHCM-TXNK ngày 15/03/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc mã số thuế mặt hàng bột lông vũ thủy phân. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 26/5/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2429/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng lông vũ thủy phân. Theo đó, từ thời điểm công văn 2429/TCHQ-TXNK , các doanh nghiệp khai báo “bột lông vũ thủy phân” chỉ xếp vào nhóm 23.09 khi có kết quả phân tích phân loại là bột có chứa axit amin và protein được thủy phân từ lông vũ, dùng làm thức ăn chăn nuôi, mã số 2309.90.90.00 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật – Loại khác”.

2. Đối với trường hợp các tờ khai nhập khẩu trước thời điểm công văn 2429/TCHQ-TXNK có hiệu lực: Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ điểm 4 công văn 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế đã nêu rõ “đề nghị các đơn vị trên cơ sở thực tế của từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, lý do cơ quan hải quan phải xác định lại các căn cứ, yếu tố tính thuế, số tiền thuế phải nộp khác với khai báo của người khai để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế theo nguyên tắc áp dụng văn bản tại Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nếu thật sự do khách quan, không có lỗi của doanh nghiệp thì tùy từng trường hợp cụ thể, căn cứ quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh sự việc để báo cáo Bộ Tài chính xử lý từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật”. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ hồ sơ tại từng thời điểm, đối chiếu với các văn bản nêu trên để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1800/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253