Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1759/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xuất hóa đơn GTGT và kê khai chi phí hạng mục thực hiện hợp đồng tư vấn

Số hiệu: 1759/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1759/TCT-PCCS
V/v: Xuất hóa đơn đối với hạng Mục tư vấn thực hiện

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân 

Trả lời công văn số 38CV-CTCL-TCKT ngày 24/01/2006 của Công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân về việc xuất hóa đơn GTGT và kê khai chi phí hạng Mục thực hiện hợp đồng tư vấn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định các Khoản không được tính vào chi phí hợp lý trong đó có: “các Khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp”. Căn cứ quy định trên, trường hợp phần việc tư vấn, thi công… do Công ty ký hợp đồng thuê một nhóm người thực hiện (kể cả nhóm người này là người của Công ty) nhóm người này không có đăng ký kinh doanh nên không có hóa đơn giao cho Công ty khi kết thúc hợp đồng vì vậy để có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì:

Nhóm cá nhân có đơn đề nghị cơ quan thuế kèm theo hợp đồng để được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Nhóm cá nhân được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ và phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Công ty căn cứ vào hóa đơn của nhóm người này giao cho để tính vào chi phí hợp lý của những con tàu khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp nhóm cá nhân không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để giao cho Công ty thì phần chi phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư, thi công… nêu trên không được tính vào chi phí hợp lý của những con tàu để xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1759/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xuất hóa đơn GTGT và kê khai chi phí hạng mục thực hiện hợp đồng tư vấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211