Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1755/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng hướng dẫn thủ tục lập văn bản ủy quyền kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Số hiệu: 1755/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1755/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn thủ tục lập văn bản ủy quyền kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 765/CT-TTHT ngày 23/04/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc hướng dẫn thủ tục lập văn bản ủy quyền kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.1 mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập với người có thu nhập cao quy định đối tượng kê khai thuế như sau: “…Cá nhân đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế, kể cả trường hợp ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp của Bà Vũ Kiều Linh nếu thuộc đối tượng được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế lập “Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân” (mẫu số 09/TNTX ban hành kèm Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004) để làm cơ sở cho bà Linh thay mặt cho đối tượng nộp thuế: đăng ký, kê khai, quyết toán, hoàn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1755/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng hướng dẫn thủ tục lập văn bản ủy quyền kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30