Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: CV1739/TCT/050607 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: CV1739_TCT_050607
V/v: Thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Phòng Thương vụ Văn phòng Kinh tế
Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0552/CD/2005 ngày 17/5/2005 của Phòng Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 và Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Về các khoản lợi ích được hưởng do cơ quan chi trả thanh toán:

Mục I khoản 4 tiết 4.12 Thông tư số 81/2004/TT-BTC: Các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm: Các lợi ích được hưởng do cơ quan chi trả thu nhập thanh toán như: chi phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, chi vé máy bay về phép của người nước ngoài (là đối tượng nộp thuế), học phí cho con của người nước ngoài trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam thuộc các cấp giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông.

Các khoản lợi ích nêu trên là do cơ quan chi trả thu nhập thanh toán (là người nộp tiền) với bên cung cấp dịch vụ và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Các đơn vị này có trách nhiệm xuất chứng từ cho các cơ quan chi trả thu nhập. Đây là khoản lợi ích đối tượng nộp thuế được hưởng, không thuộc diện chịu thuế TNCN do đó khi kê khai thu nhập để tính thuế TNCN cá nhân không phải kê khai khỏan thu nhập này.

2. Về tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Mục I khoản 4 tiết 4.10 Thông tư số 81/2004/TT-BTC: Tiền nộp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động không thuộc diện chịu thuế TNCN. Đối với người nước ngoài đã nộp khoản tiền theo chế độ bắt buộc ở nước ngoài có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam thì phải xuất trình chứng từ chứng minh.

Vì vậy, đối với các khoản mua bảo hiểm mang tính chất thương mại khác thuộc diện chịu thuế TNCN.

3. Thuế suất

Căn cứ mục II khoản 2 tiết 2.13 Thông tư số 81/2004/TT-BTC: Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam áp dụng thuế suất 25% tính trên tổng thu nhập chịu thuế.

Vì vậy, người nước ngoài là người Đài Loan làm việc trong các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu trong năm tính thuế có số thời gian ở Việt Nam dưới 183 ngày thì áp dụng thuế suất 25% tính trên tổng thu nhập chịu thuế như đã nêu.

Tổng cục Thuế thông báo để Phòng Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VP (HC), TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1739TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!