Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1736/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc phạt chậm nộp tiền thuế đối với doanh thu chịu thuế GTGT kê khai nộp thuế chậm

Số hiệu: 1736/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1736/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt chậm nộp thuế do kê khai chậm

 Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời Công văn số 469/CT-TTr ngày 22/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về việc phạt chậm nộp tiền thuế đối với doanh thu chịu thuế GTGT kê khai nộp thuế chậm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 19 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền gian lận”

- Tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế đối với hành vi nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trong thông báo nộp thuế, quyết định xử phạt. Trường hợp có thông báo thuế thì thời gian tính phạt nộp chậm căn cứ vào thời hạn phải nộp thuế theo quy định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế…”

Căn cứ các quy định trên và hướng dẫn tại các Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 và Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT chậm so với ngày quy định phải nộp thì bị xử phạt 0,1% trên số tiền thuế chậm nộp (kể cả số thuế GTGT phải nộp đã kê khai và chưa kê khai trên tờ thuế GTGT tháng).

Vì vậy năm 2005, cơ sở kinh doanh phát sinh doanh thu chịu thuế GTGT của tháng 4, nhưng đến tháng 11 mới kê khai bổ sung vào doanh thu tính thuế GTGT của tháng 10 cùng năm thì bị xử phạt chậm nộp trên số thuế chậm kê khai tính từ ngày tiếp theo ngày hết hạn phải nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ kê khai thuế tháng 4/2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Tài chính đối ngoại;
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1736/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc phạt chậm nộp tiền thuế đối với doanh thu chịu thuế GTGT kê khai nộp thuế chậm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.432

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60