Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1642TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642 TCT/DNK
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Trả lời Công văn số 107/CV-TBKT ngày 20/5/2004 của Thời báo Kinh tế Việt Nam về việc nghiệp vụ hạch toán kế toán và chi phí tính thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về kê khai thuế GTGT:

- Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 1-/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì cơ sở để lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (mẫu số 02/GTGT) là các hoá đơn GTGT và bảng kê bán lẻ hàng hoá (mẫu số 06/GTGT). Căn cứ số liệu trên bảng kê này cơ sở tổng hợp lập tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) hàng tháng, vì vậy cô sở kinh doanh không được căn cứ vào Biên bản nghiệm thu phần việc hoàn thành bàn giao (đã xác định doanh thu) để kê khai vào Bảng kê (mẫu số 02/GTGT) và tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT).

- Tại điểm 1.2, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng. quản lý hoá đơn, quy định: Hoá đơn phải được lập ngay sau khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định, do đó cơ sở kinh doanh căn cứ vào Biên bản nghiệm thu từng phần việc đã hoàn thành bàn giao, lập hoá đơn giao cho khách hàng (hoá đơn lập theo hướng dẫn tại điểm 5.12, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003). Căn cứ vào hoá đơn đã lập giao cho khách hàng, cơ sở kinh doanh kê khai trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) và Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (mẫu số 02/GTGT).

2- Hạch toán chi phí và khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn điện, nước, điện thoại:

Theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước, điện thoại trên hoá đơn thanh toán tiền không ghi đúng tên, mã số, địa chỉ... của Công ty thì Công ty không được xác định là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1642 TCT/DNK ngày 03/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!