Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1636TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1636 TCT/DNK
V/v tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Phương Mỹ
(Số 117 - 119 PASTEUR- P6- Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 10/04/04-TCKT ngày 29/4/2004 của Công ty TNHH Phương Mỹ về việc xác định tỷ lệ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 12, Mục I và Tiết 1.2, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

“Đối với dịch vụ đại ly tàu biển, dịch vụ môi giới, uỷ thác xuất nhập khẩu và dịch vụ khác hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công hoặc tiền hoa hổng được hưởng chưa có thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty trong năm 2002, 2003 làm đại lý bán đúng giá cho Xí nghiệp liên doanh sản xuất Ô tô Hoà Bình, hưởng hoa hồng trên doanh số bán ngoài ra còn thực hiện dịch vụ sửa chữa ô tô, bán điện thoại di động thì:

+ Đối với thuế GTGT ghi trên hoá đơn đầu vào của hàng hoá và vật tư, linh kiện thay thế, dầu mỡ phục vụ riêng biệt cho hoạt động sửa chữa ô tô Công ty phải hạch toán riêng cho hoạt động sửa chữa ô tô thì Công ty được khấu trừ không phân bổ.

+ Đối với thuế GTGT đầu vào của các chi phí khác phục vụ chung cho toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như chi phí điện, nước, tiền thuê nhà, văn phòng phẩm..., Công ty không hạch toán riêng được thì được phân bổ theo tỷ lệ theo nguyên tắc sau:

Doanh thu chịu thuế GTGT là doanh thu từ sửa chữa ô tô, doanh thu bán điện thoại di động. Tổng doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra nêu trên bao gồm doanh thu chịu thuế GTGT (doanh thu từ dịch vụ sửa chữa ô tô, doanh thu từ bán điện thoại di động) và doanh thu không chịu thuế GTGT (là tiền hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý). Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1636 TCT/DNK ngày 02/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!