Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 162 TCT/DNK ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc giải đáp chính sách

Số hiệu: 162TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162 TCT/DNK
V/v Giải đáp chính sách

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại
(Đ/c 649 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 170/2003/CPTM ngày 12/12/2003 của Công ty Cổ phần thương mại v/v xin ý kiến giải đáp, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

1. Về việc bán hoá đơn GTGT:

- Theo quy định tại tiết b điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: số lượng hoá đơn bán cho các lần sau căn cứ vào số lượng hoá đơn sử dụng của tháng liền kề, mức tối đa không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng liền kề trước đó, trường hợp cơ sở kinh doanh có vi phạm về sử dụng hoá đơn, cơ quan Thuế được quyền ấn định số lượng hoá đơn được mua.

- Căn cứ quy định trên, đề nghị công ty liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp để được giải quyết, trường hợp số lượng hoá đơn công ty sử dụng một tháng dưới 01 quyền nhưng công ty có hai địa điểm kinh doanh khác nhau, để tạo điều kiện cho công ty, Tổng cục Thuế đồng ý bán một lần 02 quyển để công ty sử dụng.

2. Về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 1 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP này 04/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập, vì vậy nếu công ty thành lập thêm một xưởng sản xuất trong nước mới thành lập, vì vậy nếu công ty thành lập thêm một xưởng sản xuất hàng xuất khẩu tại Thái Nguyên thì chỉ được miễn, giảm theo điểm 3 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính (miễn giảm thuế TNDN cho cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh hoạt, nâng cao năng lực sản xuất), không được miễn giảm theo điểm 1 Mục I Phần Đ Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần thương mại biết./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 162 TCT/DNK ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc giải đáp chính sách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250