Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 153/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trả lời câu hỏi đối thoại

Số hiệu: 153/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/TCT-PCCS
V/v: Trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Đề nghị được mua 04 quyển hóa đơn GTGT một lần mua. Mỗi lần mua cơ quan thuế chỉ bán 01 quyển hóa đơn. Đề nghị mua số lượng hóa đơn nhiều hơn do Công ty ở xa. Chi Cục thuế còn hạn chế bán hóa đơn cho doanh nghiệp mỗi lần bán chỉ 02 quyển?

Trả lời: Tại điểm 1.2.b Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ… số lượng hóa đơn xin mua".

Tại điểm 1.2.b Thông tư số 99/2003/TT-BTC quy định:  "Số lượng hóa đơn bán tối đa không quá số lượng sử dụng tháng trước liền kề trước đó. Ví dụ: Công ty A ngày 10/8 đến mua hóa đơn, số lượng xin mua là 15 quyển nhưng số lượng hóa đơn sử dụng tháng 7 là 12 quyển thì chỉ được mua tối đa là 12 quyển".

Căn cứ quy định nêu trên thì số lượng hóa đơn được mua 1 lần là xuất phát từ nhu cầu thực tế theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp đã sử dụng tháng trước liền kề. Quy định như trên vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp nhưng cũng không bán quá nhiều cho 1 lần mua vượt quá nhu cầu sử dụng bình thường của đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 153/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trả lời câu hỏi đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6