Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1529TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1529TCT/ĐTNN
V/v: sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 367 CT/TT&HT ngày 14/03/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn trả lời Công ty TNHH Thép Dong Bang về việc sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp của Công ty TNHH Thép Dong Bang, có trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai, C6ong ty có Chi nhánh và mở kho hàng tại Hà Nội với mục đích tập kết, lưu giữ, trung chuyển hàng cho khách hàng đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch theo Hợp đồng, Chi nhánh tại Hà Nội xuất hàng theo lệnh và hóa đơn do trụ sở chính phát hành. Để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, Tổng cục Thuế chấp thuận cho CÔng ty căn cứ theo Hợp đồng mà Công ty đã ký với khách hàng, khi giao hàng cho khách hàng được phép xuất hóa đơn GTGT TỪ Chi nhánh Hà Nội, nhưng hóa đơn phải đăng ký và được chấp thuận của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (về thủ tục đăng ký hóa đơn tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính), đóng dấu của Văn phòng trụ sở chính và được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền cho Đại diện Công ty tại Chi nhánh ký thay. Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại cơ quan thuế địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫ đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Thép Dong Bang
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1529 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158